Site pictogram Autoverzekering vergelijken

Vergelijking

Verantwoording vergelijking
Deze website geeft een vergelijking van producten weer. De vergelijking is tot stand gekomen op de wijze zoals bij het vergelijkingsoverzicht is vermeld. De vergelijking is mogelijk niet volledig. De getoonde producten betreffen doorgaans advertenties. De uitgever van de website verdient aan het plaatsen van deze advertenties. Het is mogelijk dat met name of enkel producten zijn opgenomen waarvan de aanbieder bereid is om advertenties aan de uitgever aan te bieden. Hierdoor kan het voorkomen dat producten in de vergelijking ontbreken.

AFM compliant
De uitgever van deze website kan niet worden aangemerkt als bemiddelaar of adviseur van financiële producten, en is derhalve niet in het bezit van een AFM vergunning. De uitgever vergelijkt financiële producten in de zin dat op de website gegevens (data) van aanbieders van financiële producten naast of onder elkaar zijn geplaatst (vergelijking). De uitgever toont (een) vergelijking(en) op de betreffende website uitsluitend conform onderstaande uitgangspunten, waardoor er geen sprake is van bemiddeling of advisering door de uitgever.

Eigen vergelijking
De vergelijking betreft een statische vergelijking, waarbij productkenmerken zoals premie worden getoond op basis van ijkgegevens zonder enige vorm van data te vragen van de bezoeker. De getoonde premie en productinformatie zijn van indicatieve aard en gebaseerd op een voorbeeldberekening op basis van generieke ijkgegevens. De uitgever spant zich in om de juiste premie/productvoorwaarden te tonen, maar kan niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bezoek de website van de aanbieder van het financiële product voor de premie en productvoorwaarden die voor u gelden. De premie en productvoorwaarden genoemd op de website van de aanbieder zijn te allen tijde leidend.

Vergelijking verzorgd door een derde
Bij een vergelijking die wordt verzorgd door een derde, wordt gebruik gemaakt van een vergelijkingsmodule van een derde (whitelabel / iFrame). Deze derden zijn onder meer Daisycon.nl, Komparu.com, Keuze.nl, Premie.nl, Intercollectief.nl of Financeads.net. Uitgangspunt is dat deze derde ervoor zorg draagt dat er geen bemiddeling of advies plaatsvindt van financiële producten zoals bedoeld in de (AFM-)regelgeving. Danwel, als er eventueel wel sprake is van bemiddeling of advies van financiële producten, deze derde zorg draagt voor de invulling van eventuele ontstane verplichtingen inzake (AFM-)regelgeving. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van deze derden. De uitgever van de website(s) heeft zelf geen invloed op de te tonen productkenmerken zoals premie en overige productinformatie. De uitgever kan derhalve niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie.

Overig
Hoogte premie
In onze overzichten van autoverzekeringen gaan wij voor het bepalen van de premie uit van een beperkt aantal klantprofielen. Verzekeraars bepalen op basis van een breed scala aan criteria de premie. En bij elke verzekeraar is deze set aan criteria en de onderlinge weging weer anders. Alle vergelijkingswebsites op internet hanteren daarom een beperkt aantal klantprofielen. Sommige vergelijkers gebruiken honderden klantprofielen om een exacte bepaling van de premie te bewerkstelligen. Wij beperken ons op dit moment tot vier klantprofielen. Daarbij wordt gevarieerd op de criteria ‘Schadevrije jaren’ en ‘Waarde en leeftijd auto’. Uit eigen onderzoek is gebleken dat deze twee criteria, verwerkt in de vier klantprofielen, een voldoende representatief beeld geven om een verantwoorde eerste selectie te kunnen maken.

De vier klantprofielen zijn als volgt.
I. Jongeren – Leeftijd: 24 jaar, Schadevrije jaren: 3, Auto: oude Volkswagen Polo
II. Modaal – Leeftijd: 32 jaar, Schadevrije jaren: 10, Auto: nieuwe Volkswagen Polo
III. Bovenmodaal – Leeftijd: 24 jaar, Schadevrije jaren: 3, Auto: oude Volkswagen Passat
IV. Senioren – Leeftijd: 32 jaar, Schadevrije jaren: 10, Auto: nieuwe Volkswagen Passat

Voor het overige gelden de volgende uitgangspunten voor bovenstaande klantprofielen. Woonplaats: Randstad, Aantal kilometers per jaar: 20.000 km, Zakelijk gebruik: geen zakelijk gebruik. De genoemde premies zijn inclusief assurantiebelasting (9,7%).

Vraag zelf offerte of doe premieberekening
De weergegeven premies zijn gebaseerd op generieke klantprofielen. Mede daarom adviseren wij u om op basis van de door ons aangegeven eerste selectie altijd zelf een offerte aan te vragen of premieberekening te doen. Pas dan ziet u de exacte premie door voor uw specifieke kenmerken en omstandigheden gelden, en kunt u een volledige en verantwoorde vergelijking en beoordeling van de behandelde producten maken.

Ook over langere tijd lage premie
In onze overzichten worden de autoverzekeringen in beginsel vergeleken op basis van de actuele premie. Wij kijken echter niet alleen naar de premie van dit moment, maar laten de premies van de afgelopen 9 maanden zien. Zo ziet u direct welke verzekeraars ook over langere tijd een lage premie rekenen. En voorkomt u dat u slachtoffer wordt van een tijdelijk actietarief.

Compleet en actueel
Wij doen ons uiterste best om een compleet en actueel overzicht weer te geven, maar kunnen hier niet voor instaan. Indien u opmerkingen of aanvullingen heeft, dan vernemen wij dit graag.

De vergelijking komt tot stand op basis van volledige redactionele onafhankelijkheid. Wilt u meer weten over de rol van de uitgever? Kijk bij Onafhankelijk.

Mobiele versie afsluiten