Site pictogram Autoverzekering vergelijken

Autoverzekering per doelgroep

Autoverzekeraars lijken zich steeds meer te gaan richten op specifieke doelgroepen. Voor bepaalde doelgroepen worden lagere premies gehanteerd, om deze klantengroepen actief aan te trekken.

De algemene trend is dat de premies van autoverzekeringen het afgelopen jaar zijn gestegen. Belangrijkste oorzaken zijn een verhoging van het aantal schadeuitkeringen en de verhoogde eisen van de AFM ten aanzien van de aan te houden dekkingsgraad. Maar verzekeraars kiezen er voor om voor specifieke doelgroepen nog wel lagere premies te hanteren. Hiermee bereiken zij een door hun gewenste spreiding in hun portefeuille van verzekerden, met een optimale weging in klantengroepen. Het verschilt sterk per verzekeraar welke doelgroepen worden opgezocht. Verzekeraars opereren hiermee in een spanningsveld tussen enerzijds voldoende rentabiliteit en anderzijds behoud en/of groei van hun marktpositie.

Het is lastig om te zien welke verzekeraars voor welke specifieke doelgroep de scherpste premietarieven hanteren. Wij hebben een overzicht van de premies van autoverzekeringen gemaakt van verzekeraars aan de hand specifieke klantprofielen. Zo kan je zien dat in het geval van een WA-plus autoverzekering bijvoorbeeld jongeren het beste uit zijn bij bijvoorbeeld AEGON (en Onna Onna als je ook bij de andere dekkingsvormen kijkt), terwijl senioren een goed voorstel kunnen verwachten bij Zelf.nl.

Met bovenstaande wordt in feite een gedifferentieerd premiebeleid afhankelijk van de kenmerken van de verzekerde gehanteerd. Sommigen interpreteren het hanteren van verschillende premies als discriminatie. Ons lijkt dit een logische en gezonde ontwikkeling. Wat is uw mening?

Bericht aangemaakt: 21-10-2012

Mobiele versie afsluiten